Drobečková navigace

Nové Město Karla IV.

8. března roku 1348 je datována zakládací listina, kterou Karel IV. vydal, aby podnítil vznik a výstavbu nové části pražského podhradí. Tak vzniklo Nové Město pražské, jehož rozloha a rychlost zástavby vyvolávají obdiv i dnes. Geniálně promyšlené, chytře postavené a dobře opevněné město kolem několika velkých tržišť, s pravidelnými ulicemi a širokými pozemky pro výstavbu domů v sobě skrývalo i touhu panovníka vytvořit z Prahy nový Jeruzalém. Proto je toto místo s mnoha svatyněmi obestřeno tajemstvím. Kromě toho však Karel nařídil vysázet kolem Nového Města pražského vinice. Dodnes se ostatně čtvrť za hradbami jmenuje Vinohrady.

Nové Město Karla IV.

Popis

POPIS TRASY
Naši procházku začneme na Senovážném náměstí, což bylo jedno ze tří centrálních tržišť Nového Města. Vydáme se ke kostelu sv. Jindřicha a sv. Kunhuty, odtud projdeme na Koňský trh, ukážeme si, kde byly na Karlově náměstí, kdysi Dobytčím trhu vystavovány korunovační klenoty a co byla kaple Božího těla. Od radnice Nového Města pražského přejdeme ke klášteru slovanských benediktinů  v Emauzích, vydáme se ke kostelu sv. Kateřiny, dále ke sv. Apolináři a pokračovat budeme na Karlov, k jedné z nejdominantnějších staveb Nového Města. Kolem hradeb Nového Města, kde se kdysi rozkládaly vinice, se pak dostaneme ke kostelíku Panny Marie na Slupi, odkud to již není daleko na Vyšehrad. Ideální příležitost pro podrobné poznání různých zákoutí Nového Města pražského i bájného Vyšehradu. Právě tady začínala korunovační cesta českých králů.
Vstupné: Novoměstská radnice + Emauzy + bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Zobrazit podrobné informace